Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
» Triển khai các nhiệm vụ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
(21-10-2018)   UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
» Tổ chức Hội nghị kết nối tín dụng năm 2018
(14-09-2018)   Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối tín dụng năm 2018
» Kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chỉ số PCI năm 2018
(31-08-2018)   Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND vê cải thiện chỉ số thành phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chỉ số PCI năm 2018, với mục tiêu, nội dung, giải pháp như sau:
» Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/8/2018
(10-08-2018)   Thông báo số 740/TB-VPUBND ngày 07/8/2018 về Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/8/2018
» Quy trình xử lý giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê doanh nhân
(03-08-2018)   Công văn số 3595/UBND-KTKH ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về việc quy trình xử lý giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê
doanh nhân
» GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp lần 2, năm 2018
(24-06-2018)   Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 159/GM-UBND về Tham dự Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp lần 2, năm 2018 được tổ chức vào ngày 27/6/2018 tại Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Điểu Ong, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)
» Kế hoạch Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018
(20-06-2018)   Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 298/UBND-KH về triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018
» Quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên
(17-06-2018)   Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2672/UBND-CNXD về hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (sau đây gọi là công trình), sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. Cụ thể như sau:
» Kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 tỉnh Đắk Nông
(16-06-2018)   Triển khai thực hiện nội dung phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá trong năm 2018, được xác định trong Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động về phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 với những nội dung chủ yếu sau:
» Xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch
(11-06-2018)   Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2373/UBND-KTKH về việc xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, cụ thể như sau:
Trang:[1]23456
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 72
ngày hôm nay 330
ngày hôm qua 860
tuần này 1191
tất cả 298627