Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân HTX NN DV TM Hợp Tiến
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề
Hỏi   Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời  

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn số 2232/STNMT-QHGĐ ngày 23/11/2017):

Ngày 03/2/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn đồng thời cho HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến thuê đất thực hiện dự án quản lý bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp theo mô hình kinh tế tập thể với diện tích 1215,049ha.

Ngày 10/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đắk G’long, UBND xã Quảng Sơn tiến hành bàn giao thực địa diện tích đất nêu trên cho HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến. Tại thời điểm bàn giao các cơ quan, đơn vị liên quan và HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến đã thống nhất về diện tích, ranh giới thể hiện trên bản đồ kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tại thời điểm bàn giao diện tích đất cho HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến, về hiện trạng có sự thay đổi so với bản đồ kèm theo quyết định cho thuê đất. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến rà soát lại hiện trạng, chất lượng rừng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ sở lập hồ sơ thuê rừng và có phương án xử lý các trường hợp xâm canh, lấn chiếm.

Hiện tại, Thanh tra tỉnh đang dự thảo kết luận thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn, trong đó có nội dung liên quan đến thu hồi đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn đồng thời cho HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến thuê đất để thực hiện dự án. Do đó, sau khi Thanh tra tỉnh ban hành kết luận thanh tra, trên có sở nội dung kết luận, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức bàn giao ranh giới, diện tích đất cho HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.

Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 324
ngày hôm nay 1221
ngày hôm qua 2272
tuần này 15693
tất cả 3091334