Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
Đăng ngày: (25-06-2022);
Thực hiện Công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022; hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6). UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 31/5/2022 về triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022(từ ngày 01/6/2022đến ngày 30/6/2022)vớichủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy”.