về việc đề nghị hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp cho dự án EFD giai đoạn 2
Đăng ngày: (07-01-2020);
 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 88/2019/CV-CSIP, ngày 18/12/2019 của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) về việc đề nghị hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp cho dự án EFD giai đoạn 2.

CSIP đang triển khai dự án Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong Chuỗi Giá trị Nông nghiệp (gọi tắt là EFD 2). Dự án cung cấp các hỗ trợ đào tạo, tư vấn quản trị chuyên sâu, phát triển kinh doanh, cải thiện hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) kinh doanh cùng người thu nhập thấp. Cụ thể, đối tượng của dự án EFD tìm kiếm là các DNVVN sản xuất, kinh doanh trong chuỗi giá trị hàng nông sản (rau, củ, quả, trà, cà phê, gia vị …), đồng thời tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập hoặc các sản phẩm/dịch vụ phục vụ nhu cầu của các hộ nông dân, dân tộc thiểu số, phụ nữ và thanh thiếu niên nông thôn. Dự án đã nhận được sự ủng hộ và cam kết tài trợ của tổ chức Oxfam trong 3 năm từ năm 2018-2021.

Hiện nay, CSIP đang tìm kiếm doanh nghiệp tham gia dự án EFD 2 giai đoạn từ năm 2019-2020. Do vây, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai dựa trên các tiêu chí lựa chọn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu đăng ký tham gia. Ngoài ra, Doanh nghiệp mong muốn tham gia xin gửi bản đăng ký về Dự án:

- Cách 1: Điền thông tin đăng ký tại Phiếu đăng ký online: http://bit.ly/EFD19 Dangkyonline.

- Cách 2: Điền thông tin vào bản đăng ký theo mẫu (Download tại http://bit.ly/EFD19 infokit), sau đó gửi tới email: efd@csip.vn;

- Hoặc gửi địa chỉ: DỰ ÁN EFD - Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ cộng đồng

P2302, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: 024 3537 8746

(Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký: 15/01/2020)